Защита на личните ви данни

Информация за компанията:

Име на фирмата: Куаксен  ЕООД
ЕИК/Булстат: 204095065
Данъчен номер по ЗДДС: BG 204095065
МОЛ: Ангел Петров
Град: София
Адрес: гр. София, бул. Арсеналски 125, бл. 1
Пощенски код: 1000
Държава: България

1. Основание за събиране на лични данни:

Събираме и обработваме лични данни, само на лица и компании, които работят с нас, под една или друга форма.

В това влизат:
– Компании, на които трябва да се издаде документ(договор, фактура или др.)
– Кандидати за работа
– Фирми или частни лица подали запитване за предлагана от компанията услуга

2. Видове лични данни, които събираме:

– Име и Фамилия
– Телефон
– E-mail адрес
Тези данни са ни нужни, да за може да извършим горепосоченото. Също така, в последствие се събират и данни за самата компания.

3. Време за съхранение на личните данни:

– Личните данни се съхраняват, докато компанията или лицето, което работи с нас, поддържа работни взаимоотношения с фирмата. В това число влизат и изпратени запитвания, от които се очаква отговор.

4. Вашия контрол и права над личните ви данни:

– Имате право да поискате, да ви изпратим(по e-mail) всички ваши данни, които имаме при нас.
– Имате право да поискате, да ви бъдат изтрити всички лични данни, които имаме при нас – Право да бъдете забравени.

5. Лица, на които се предоставят личните ви данни:

Освен администратора на фирмата, вашите лични данни се предоставят и на счетоводната компания, обслужваща фирмата:
Име на дружеството: ЕМ 2010 ООД
Булстат: 201171579
Адрес: гр. София, жк. Дружба 2, бл. 420, вх. Б, ап. 33
Тел. за контакти: +359 87 889 7707