За вас мостът е ?

Мостът символизира установяване на връзка и контакт. Тази негова функция е толкова ключова, че се използва в почти всеки контекст на живота.

От нашата инженерна гледна точка мостът е комуникационно съоръжение „висш пилотаж“. Строителството на мостове започва още в дълбока древност, като отговор на нуждите на човечеството. Тяхната конструкция и функционалност съответства на историческите етапи от развитието на нашето общество, заедно с технологичните му способности и познания.

Мостове се изграждат над реки, пътища, езера, канали и др. Носещата конструкция на един мост може да бъде от редица материали, които играят своята важна роля, те могат да са дървени; стоманени; зидани; стоманобетонни и комбинирани. Интересен факт е и че след средата на XVIII век железопътните мостове са изградени от чугун. В наши дни най-често изграждаме мостове от стоманобетон, защото той е един от най-общодостъпните, гъвкави и стабили в употребата си материали на съвремието.

Какви са фундаментите на успеха?

Фундаментите на успеха са резултат от грамотност, упорит труд и постоянство. Успешното изграждане на един мост, например, е свързано с толкова много фактори – предварителни проучвания за неговата необходимост, местоположение, възможна конструктивна схема, нови съвременни технологии за проектиране и изграждане, както разбира се и воля и желание на всички участници в тези процеси. Създаването на мост е всеобщо усилие и в това лежат и неговите фундаменти.

Не на последно място стои и ефективното изграждане на това съоръжение, след като са установени всички предварителни стъпки. Тук добре обученият технически екип играе ключова роля. Ние имаме привилегията да имаме вдъхновяващ екип с дългогодишен опит, което е резултат от стабилно изградените „фундаменти“ в отношенията между работодател и служител. Именно фундаментите са ключови за постигането на всеки успех.

Какъв е вашият принос в създаването на мостове?

В дългогодишния си опит зад гърба ни стоят редица успешно реализирани проекти за мостове, които са успявали да подобрят инфраструктурата и с това да подобрят качеството на живот на обществото ни, което е основната мотивация зад всяко начинание.

Ние участваме в производството, транспорта и монтажа на сглобяемата връхна конструкция като произвеждаме различни по дължина и геометрична форма мостови греди. Участвали сме в изграждането на ключови проекти като мостови съоръжения на АМ „Тракия“, АМ „Струма“, АМ „Хемус“, които са най-значимите инфраструктурни проекти в България.

Кой е най-трудният „мост“ за изграждане?

При добро проучване, проектиране, реализация и екипна работа ние вярваме, че няма невъзможни за изграждане съоръжения. Да, никой не казва че ще бъде лесно, но с правилна организация и подход всичко е постижимо.

В инженерната работа, може би най-трудните мостове за изграждане са тези на екипността, а именно, тази между възложител, проектант, строител, държавните институции и контролните органи. Тази екипност е от изключително голямо значение за изрядното завършване на всеки проект.

От метафорична гледна точка за най-труден мост може да се приеме, този, който хората ежедневно строят в личните си и професионални отношения.

Ако имате възможност да изградите ваш мост какво би свързвал той? Какво име бихте му дали?

При възможност да изградим мост, няма значение какъв и къде ще бъде. По-важно е, да е ефективен и да обединява хората в доброто и значимото за обществото ни. Името – кратко и мотивиращо – „Бъдеще“.